Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

kanarikhistoriamadunice                    Zaujímavosti z histórie kanárikov

 

Kanár je prvým drobným vtákom, ktorý bol v Európe zdomácnený. Ďalšie druhy malých vtákov začali byť v zajatí cieľavedome množené o takmer štyri storočia neskôr. Divoký kanár - zelený vtáčik s jasavým spevom - má domov na Kanárskych ostrovoch. Ku koncu 15. storočia boli tieto ostrovy ovládnuté Španielmi, ktorí začali odchytené kanárikov samčekov dovážať do Európy. Pretože dopyt po Kanároch prudko rástol, čoskoro začali byť kanáriky dochovávané v zajatí. S postupujúcou domestikáciou sa objavovali nové mutácie: týkali sa farby a tvaru pier (zkaderenost, čuprina), veľkosti a tvaru postavy, v neposlednom rade potom spevu. Na rôznych miestach západnej, južnej a strednej Európy tak súbežne vznikala plemená troch rôznych chovateľských smerov: kanárov spevavých, farebných a postavových
Spevavých kanárikov existuje viac rôznych plemien úplne odlišného, dedične podmieneného spevu.

MENEJ   ZNÁME   PLEMENÁ  SPEVAVÝCH  KANÁRIKOV
Chov  spevavých kanárikov, je jedno z najstarších odvetví  v organizovanom chovateľstve.
Chovatelia sa každoročne stretávajú pri domácich i zahraničných súťažiach a s napätím očakávajú
výsledky posudzovateľskej poroty, aby zistili, ako sa im v poslednom roku darilo, či ich súťažná kolekcia  alebo jednotlivec nesklamali v predvádzaní svojich túr.
Na Slovensku prebiehajú súťaže s harzskými spevavými kanárikmi, ktoré však majú vo svete svojich
príbuzných a práve o nich si povieme niekoľko zaujímavostí.

ŠPANIELSKY  TIMBRADO
Pochádza zo Španielska. Jeho pomenovanie je odvodené od slova – Timbre, čo znamená – zvon.
Vznikol krížením starých plemien španielskych spevavých kanárikov a harzských kanárikov.
Výzorom nám pripomína  divého kanárika. Vyskytuje sa prevažne vo farbe zelenej, žltej, strakatej,
bridlicovej a bielej. Vtáky s červeným faktorom, sú k súťaži nepripustené.
Jeho spev je hlasný, vysoký, ostrý a počuť i zvonkové vety. Čím rýchlejšie mení časti spevu, tým je jeho spev hodnotnejší.
Vyžaduje však maximálnu koncentráciu posudzovateľa.
Pri súťažiach C.O.M. sa udeľujú medaily za tieto bodové hodnoty : kolekcia – zlato – 344 bodov, striebro – 336 bodov, bronz – 328 bodov.  Jednotlivec – zlato 86 bodov, striebro – 84 bodov, bronz – 82 bodov.
V minulosti sa pomaly z chovov vytrácal, avšak rozmach nastal po roku 1945.

BELGICKÝ   BUBLÁK  -  vodoklokotavý
Pochádza z Belgicka, kde sa chová skoro 200 rokov. Chov je koncentrovaný v oblasti Mechelenu.
Je o niečo väčší ako harzský kanárik. Jeho operenie je svetlo žlté.
Spev je viac tlkotavý, rozmanitý a vodovo zafarbený, oproti rolovanému, mäkkému spevu harzského kanárika.

RUSKÝ  SPEVAVÝ  KANÁRIK
Tento spevavý kanárik vznikol dlhodobou selekciou z kanárikov, ktoré boli obchodníkmi prinesené v 19. Storočí na cársky dvor. Jeho spev nám už nepripomína kanárika, môžeme ho prirovnať skôr k spevu sýkorky bielolícej / Parus major  /, ako i k iným voľne žijúcim vtákom.
Každým rokom sa usporadúvajú v Moskve majstrovské súťaže o najlepších spevákov.

AMERICKÝ  SPEVÁK
Americký spevavý kanárik bol v USA šľachtení za tým účelom, aby sa zjednotili všetky prednosti existujúcich plemien. Americky spevák má ľubozvučný spev, má pestré zafarbenie, jemné operenie a dobrú postavu.

PERZSKÝ SPEVAVÝ KANÁRIK
Málo známe plemeno spevavého kanárika. Najpočetnejšie sa chová v Iráne. Jeho cena je pomerne vysoká. Kanárik mi pripomína postavového kanárika Llarguet Espagnol, alebo Bavorský šíp - / neuznané plemeno postavového kanárika / . Chovatelia sa delia do troch kategórií : začiatočník, pokročilý  a majster chovateľ. V jeho domovine ho vídať v ponuke i na bazároch a trhoch.

TIROLSKÝ KANÁRIK    -   slávičieho spevu
Bol chovaný približne od roku 1600. Patrí medzi vyhynuté plemená kanárikov. Spevom nám pripomínal  slávika. Spev sa učili od slávikov krovinných.

 

 

madunice timbados images

105122

 

 Postavové kanáriky

 

Morfologické zmeny zapríčinené domestikáciou.Chovom a podmienkami vytvorenými pri chove domácich zvierat vznikli rôzne odlišné formy aj u domestikovaných kanárikov, ktoré sú vzdialené od kanárika divého.

Bolo to zapríčinené ľudskou zvedavosťou a súťažením, vyšľachtiť nové plemená, či už malé, alebo veľké, s rozličnými postavami alebo postojmi. Zapríčinili to mutačné faktory, životné podmienky a zmeny v krmivových návykoch. Pri tomto procese sa menili jednotlivé časti kostry a telesného systému, avšak nie rovnomerne – izometricky, ale odlišne – alometricky, čo zapríčinilo zmenu jednotlivých proporcií. Ako príklad uvediem kanárika Yorkshira s dĺžkou tela 20 cm a kanárika Raza Espagnola veľkého iba 11 cm.

Nezmenila sa iba postava, ale aj postoj jednotlivých plemien. Príkladom je postoj Španielskeho Gibbosa. Vzpriamené telo s chvostom vytvára s krkom smerujúcim nadol uhol 45°. Oproti hladko operenému divému kanárikovi vznikli u domestikovaných vtákov anomálie v smerovaní a forme operenia. Vznikli tzv. „ kučeravé kanáriky „ , nazývané aj „ holandské kanáriky „ . Majú v rôznych oblastiach operenia kučery. Sú to perá, ktoré vírovite odstávajú od tela. Počiatočný typ kučeravého kanárika popisuje Fleuriot v roku 1850. Tento vták mal v oblasti hrude aberáciu operenia. Predĺžené operenie na prsiach naznačovalo náprsenku /jabot/.

Postupom rokov sa táto anomália operenia dôsledkom umelej selekcie upevňovala a tak vznikajú „ Parížske trubače „ /Frisé de Paris/.Novšie plemená sa vyznačujú nielen štruktúrou operenia, ale aj stavbou tela a jemne prehnutou postavou. Tu sa vlastne zlúčili postavové kanáriky s kučeravými.

 

szchmadunice31mm szchmadunice32mm szchmadunice33mm szchmadunice34mm szchmadunice35mm szchmadunice36mm

Farebné kanáriky

 

Farebné kanáriky dnes dosiahli najväčšiu obľubu, zo všetkých chovaných foriem. Kanáriky iného zafarbenia, aké má divý kanárik, sa objavili onedlho, po jeho pravideľnom odchove v Španielsku a Taliansku. Spočiatku to boli čiastočne zosvetlené vtáky, ktoré mali v operení žlté fľaky. Objavili sa však pred rokom 1600 i čisto žlté. Tirolské kanáriky, boli prevažne žlté. V roku 1667 sa objavili v Nemecku čisto biele kanáriky. Už v roku 1610 sa na maľbách objavili biele straky. V knihách zo 17. a 18. storočia sa spomínajú sivé kanáriky a kanáriky so sivou kresbou. Hnedé vtáky sa objavili koncom 17. storočia, krátko na to achátové v Holandsku. Nakoľko v tej dobe ešte nepoznali pravidlá dedičnosti, biele, sivé a achátové kanáriky sa vytratili. Až na počiatku 19. storočia sa tieto zaniknuté mutácie opäť objavili a s nimi i ďalšie. Vďaka poznatkom Mendelejevových pravidiel dedičnosti sa nové mutácie upevnili. Jedna z najdôležitejších udalostí v chove farebných kanárikov, bolo skríženie čížika ohnivého s farebným kanárikom a tým sa zrealizoval sen o červenom kanárikovi. Bola to síce namáhavá a zdĺhavá chovateľská práca, pretože iba nepatrné percento krížencov – samčekov, bolo plodných. Predsa sa to však po rokoch podarilo chovateľom v Nemecku. Veľkú zásluhu na tejto mutácii má Bruno Matern z východného Pruska. Od tej doby chov farebných kanárikov začal napredovať, v širokej škále vznikli nové mutácie. Zaslúžili sa o to hlavne v Holandsku, Belgicku a Taliansku. Od konca 50. rokov začína chov farebných kanárikov nadobúdať na popularite a postupne prekonal chov spevavých kanárikov.

210   211   212   213

Farebne kanarikymadunice3200       200300       Farebne kanarikymadunice1200       Farebne kanarikymadunice4200

Krížence


Všetky krížence s farebnými kanárikmi sú povolené, mimo kríženia s Kanárikom divým /Serinus canaria/. Pokiaľ krížence prezentované na výstave nie sú zahrnuté v štandarde, tak sú povolené s výnimkou, že sú odvodené z dvoch poddruhov navzájom. V skupine krížence sa vystavujú všetky vtáky, ktoré sú výsledkom kríženia.

Krížence sa posudzujú inak, než farebné alebo postavové kanáriky. Hodnotia sa jednotlivo i v kolekciách. Jedince v kolekciách musia byť rovnaké. Ak sú strakaté, musí ísť o symetrické straky, inak sa ich bodová hodnota znižuje. Krížence majú pochádzať z vlastného chovu a môžu sa vystavovať jedno i dvojročné. Musia byť opatrené platnou obrúčkou a vystavovateľ musí dokladovať pôvod, ako i povolenie k chovu jedného z rodičov, v tomto prípade divého vtáka. Pokiaľ toto nesplní, poriadateľ výstavy nesmie takéhoto kríženca prevziať, inak v prípade kontroly hrozia obom sankcie.

Podmienkou posudzovania krížencov je, že na prihláške musia byť uvedení obaja rodičia, a to v poradí otec x matka. Názov každého kríženca musí byť uvedený na prednej strane klietky. Bez týchto základných údajov sa kríženec neposudzuje. Pri hodnotení sa prihliada k tomu, či krížením vznikol nový, doposiaľ neznámy jedinec ladných tvarov, kresby a farby, čo by malo byť cieľom samotného kríženia.

Pri krížení s kanárikom sú požiadavky, aby bolo bezpodmienečne poznať znaky obidvoch rodičov. Nemusí to byť však v pomere 50 : 50, ale takéto krížence majú mať charakteristické znaky divo žijúcich vtákov.

madunicekrizenec1krizenecmadunice2krizenecmadunice4krizenecmadunice3

krizenecmadunice5krizenecmadunice6krizenecmadunice7krizenecmadunice8